دست در بینی کردن کودکان را چگونه متوقف کنیم؟

دست در بینی کردن از عادات ناپسندی است که ممکن است کودکان تا سنین بالا نیز آن را ادامه دهند. در این مطلب چگونگی برخورد با کودک دارای این عادت مورد بحث است.

جدیدترین مطالب

پیشنهاد برای شما