کودکی که با پدر خود قهر کرده و دست به سینه بر روی مبل نشسته و پدرش او را نگاه می کند.

نافرمانی فرزندمان را چگونه مدیریت کنیم؟

ده روش برای واکنش در برابر کودکی که از شنیدن امتناع می ورزد. تقریباً در همه کودکان دیده می شود...
دختری با چهره عصیانی آماده جنگ قدرت و بحث است

جنگ قدرت با کودکان را چگونه متوقف کنیم؟

2
جنگ قدرت با کودکان زمانی اتفاق می افتد که کودک از انجام کاری امتناع ورزد و والدینش اصرار دارند که باید انجام شود. روشهای خروج از جنگ قدرت و تغییر جهت ذهن کودک مورد بحث این مطلب می باشد.
کودکی در جنگی درونی، دست بر دهان گذاشته است تا مرتکب دروغگویی نشود.

دروغ گفتن کودکان، دلایل و ده گام جهت جلوگیری از آن

دروغ گقتن کودکان امری است که ممکن است گاهی اوقات پیش بیاید، ولی نباید باعث به هم ریختگی والدین شود. آنها باید ضمن حفظ آرامش درونی خود بتوانند رفتار کودک را کنترل کنند و در او تغییر بوجود آورند. در این مطلب کمک می شود که والدین راه مناسبی را برای فرزن خود بیابند.
پسری در آغوش مادر که در مسابقه باخته است و گریه می کند. لذا فضای خوبی برای آموزش شکست خوردن به کودک فراهم آمده است

آموزش شکست خوردن به کودکان

آموزش از شکست خوردن به کودکان، از الزامات زندگی سالم و جزو مهارت های اجتماعی است که باید به آنها آموخت. شکست خوردن...

دست در بینی کردن کودکان را چگونه متوقف کنیم؟

دست در بینی کردن از عادات ناپسندی است که ممکن است کودکان تا سنین بالا نیز آن را ادامه دهند. در این مطلب چگونگی برخورد با کودک دارای این عادت مورد بحث است.

مکیدن انگشت شست یا استفاده از پستانک؟

مکیدن انگشت شست یا یکی از انگشتان دیگر، و یا پستانک در کنار هم مورد بررسی قرار گرفته اند و مزایا و معایب آنها بررسی شده است.

جدیدترین مطالب

پیشنهاد برای شما