دخترکی در برف که کبریتی را روشن کرده است

گویندگی سرکار خانم الیکا در رادیو البرز نام داستان دخترک کبریت فروش

هوا خیلی سرد و برفی بود. آخرهای سال بود و دخترک کبریت فروش از سرما میلرزید. او...

گویندگی سرکار خانم الیکا ، در رادیو فرهنگ نام داستان دخترک کبریت فروش

قصه گرگی در لباس میش یک روزی گرگ بدجنسی برای پیداکردن غذا دچارمشکل شده بود چون گله ای...

گویندگی سرکار خانم الیکا، در رادیو البرز نام داستان گربه پشمالو

0
گربه پشمالو روزهای زیادی تمرین کرد تا پرواز کردن را یادگرفت، و خیلی هم زمین خورد یک روز پرواز کردن را یاد...

گویندگی سرکار خانم الیکا، در رادیو فرهنگ نام داستان گربه پشمالو

0
در یک باغ بزرگ گربه پشمالویی زندگی میکرد. همیشه دوست داشت جای گنجشکها باشد و در آسمانها بچرخد و با پرندها بازی...

جدیدترین مطالب

پیشنهاد برای شما